Tag: trang điểm mùa hè

Mẹo trang điểm mùa hè

Tránh trang điểm mắt màu khói. Màu này không hợp cho ban ngày, đặc biệt trong mùa hè. Tuy nhiên màu khói có thể dùng kẻ viền mắt nét mảnh. Bóng..  Mùa hè đến, phái đẹp không chỉ thay đổi