Tag: phấn highligher

Mẹo trang điểm cho mắt to sáng

Dùng cọ tán phấn mắt tông ấm dọc đường gấp mắt, bắt đầu ở góc ngoài cùng. Để chính xác, góc ngoài cùng không được vượt quá nơi viền mi kết..  Đôi mắt châu Á sẽ trở nên sâu thẳm,