Tag: makeup tóc

Làm đẹp với tóc tết dễ thương

Ở mỗi bên, bạn lấy phần tóc phía ngoài để tết còn một phần sau đầu sẽ để thả tự nhiên, chú ý là phần tóc để thả không nên ít quá và cũng không nhiều..  Các bạn thân mến,