Tag: công nghệ Laser Vinson

Đối tượng nào làm đẹp vùng kín bằng Laser Vinson

Hệ thống năng lượng xung dài 1000 nm tác động làm làm co rút hai bên thành âm đạo tận sâu bên trong, co cuộn sắp xếp lại các bó cơ âm đạo, rút gọn đến..  Lưu ý sau điều