Tag: che dấu tì vế trên mặt

Những lưu ý khi trang điểm để có khuôn mặt đẹp

Hãy vẽ kéo dài đường viền mắt ra quá khỏi đuôi mắt ngoài một chút với một nét bút vẽ chếch lên. Vẽ lên vùng mi với loại màu mắt bạn thích, điểm qua cả..  Trang điểm giúp phụ nữ